Boite à outils

Beheerd biologisch reservaat van de Goriaux-plas

 mare à goriaux©Samue lDhote

Het biologische staatsreservaat van de Goriaux-plas ligt bij de zuidgrens van het staatsbos van Raismes-Saint-Amand-Wallers en heeft een oppervlak van 145 hectare ‘te paard’ op het grondgebied van de mijnbouwgemeentes Raismes en Wallers.

la mare à goriaux©Samuel Dhote

De kern van het reservaat is een grote vijver, ontstaan door een mijnverzakking als gevolg van de mijnbouw in de mijngroeve van Vicoigne en de mijn van Arenberg. Vanwege het belang van de biocoenoses (gemeenschappen van levende organismen) rondom de Goriaux-plas en de daar aangetroffen diversiteit aan vogelsoorten werd het gebied in 1982 benoemd tot biologisch staatsreservaat. Het gebied bestaat uit een bos, een waterplas, helofytische en oevervegetatie en een platte steenberg van meer dan 2 km.

De voortschrijdende mijnbouwzakking resulteerde in een geleidelijke afname van het oppervlak van de rietlanden en de teloorgang van een deel van de ornithologische rijkdom van het gebied. Toch blijft de Goriaux-plas, met maar liefst zestig soorten broedvogels en de aanwezigheid van trekvogels als de visarend, een natuurgebied van hoge kwaliteit dat een sleutelrol in deze streek speelt.

 

Het gebied is toegankelijk vanaf het parkeerterrein van de Goriaux-plas (uitgang Raismes – Sluit ‘s winters om 17.30 uur en ‘s zomers om 18.30 uur)

Interactive maps