Boite à outils

Een actieplan voor de heikikker

De regio Nord Pas-de-Calais telt zo’n vijftien kikkersoorten, waarvan de heikikker zonder twijfel de zeldzaamste is.

 

 

habitat de maturation des grenouillettes©Y.Dulondel

 

 

 

 

 

Het Franse ministerie van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Energie heeft, op grond van de prioriteiten die samen met het nationaal natuurhistorisch museum en de nationale natuurbeschermingsraad zijn vastgesteld, 8 soorten van nationaal belang aangewezen waarvoor in 2009 een herstelplan moest worden opgesteld. Later werden er nog meer soorten aangewezen, zoals de geelbuikvuurpad. De heikikker, die op de rode lijst van bedreigde amfibieën in Frankrijk (Haffner, 2010) wordt aangeduid als een ernstig bedreigde soort, werd niet genoemd als soort waarvoor een nationaal herstelplan moest worden opgemaakt. De uitleg die hier destijds voor werd gegeven, was dat de enige twee Franse populaties waarvan bekend was dat ze zich voortplantten in beschermde gebieden woonden. Eén populatie was namelijk gevonden in een regionaal natuurreservaat (in een Natura 2000-gebied) en de andere in een departementale zone die onder het recht van voorkoop viel.

 

 

 

De beide populaties bevinden zich op het grondgebied van het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut. Als beheerder van het regionale natuurreservaat waar een van de 2 bekende populaties wonen, heeft het park een bijzondere verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de soort. Sinds 2008 werkt het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut samen met de Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord de la France (ornithologische en naturalistische vereniging van Noord-Frankrijk) en de vereniging ‘La Reine Rouge’ om de habitats in het regionale natuurreservaat Veenlanden van Vred, waar de soort zich voortplant, nauwkeurig te bestuderen. Het park wil graag in actie komen om de soort te behouden en heeft daarom het DREAL (regionaal departement van het Ministerie van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Energie) Nord-Pas de Calais benaderd voor de nodige financiering om een reddingsplan voor de heikikker te realiseren.

 

Rana arvalis ©PNRSE

 

Rana arvalis©PNRSE

 

In 2011 ontdekte het Conservatoire d’espaces naturels van Nord Pas-de-Calais een derde populatie, waarvan de staat echter onzeker was omdat deze zich op moeilijk toegankelijk terrein bevond. Uit deze ontdekking blijkt opnieuw hoe nodig het is om de soort beter te leren kennen, zodat de habitats van de heikikker goed beheerd en hersteld kunnen worden. Het was dus logisch om een regionaal actieplan voor de heikikker te ontwikkelen, dat gerealiseerd kon worden dankzij de financiële ondersteuning van het DREAL Nord Pas-de-Calais.

 

Interactive maps

Le saviez-vous?

En période de reproduction, le mâle peut revétir une couleur étonnante: il devient bleu.