Boite à outils

Snoeken in de fonteinen?

De snoek, die in de tijd van onze grootouders zo talrijk was, moet tegenwoordig een handje worden geholpen. De gemeente Wallers heeft dit goed begrepen en het park en de visfederatie om hulp gevraagd bij het aanleggen van een voortplantingsgebied voor deze vis langs de Fonteinen van Hertain.

 

Wist u dit? Om zich voort te planten legt de snoek haar eitjes in de weiden en moerassen langs rivieren als deze ‘s winters overstromen. Helaas zijn er steeds minder van deze voor de snoek gunstige gebieden en zijn onze rivieren zo ingericht dat hun overloopcapaciteit is afgenomen.

 

De loop van de Fonteinen is geen uitzondering op deze regel, maar heeft een goede waterkwaliteit en biedt interessante mogelijkheden.

 

In afwachting van een herstelproject voor de waterloop is in de winter van 2010-2011 al een paaigebied aangelegd op een terrein van de gemeente Wallers. Deze 6000 m² die speciaal voor de snoek zijn aangelegd, zijn uiteraard gunstig voor een diverse flora en fauna.

 

En dit project staat niet op zichzelf: het park en de visfederatie werken nauw samen om van onze rivieren weer levende plaatsen te maken!

 

Interactive maps

Le saviez-vous?

Deux autres zones de reproduction ont été aménagées sur le territoire, à Marchiennes, par le Parc et la Fédération de Pêche et à Bouvignies, par le SMAHVSBE.