Boite à outils

Een bestuur op maat

Hoe moet een grensoverschrijdend natuurpark worden beheerd? Op die vraag bestaat geen pasklaar antwoord! Hoewel het park Scarpe-Escaut en haar Belgische buur veel gemeenschappelijks hebben, zoals dezelfde taal, vergelijkbare grondgebieden, soortgelijke missies en dezelfde doelstellingen, mogen we niet vergeten dat het om twee verschillende landen gaat! Dat betekent: verschillen in regelgeving. Een moeilijkheid die met creativiteit en geduld overwonnen moet worden om de grensoverschrijdende projecten tot een goed einde te brengen.

Het grensoverschrijdend natuurpark van Hainaut steunt op een bestuur zonder juridische structuur, dat gebaseerd is op regelmatig overleg tussen de politieke en technische lagen van de beide parken. Een samenwerkingsovereenkomst legitimeert de grensoverschrijdende aanpak en bepaalt de overlegmethodes.

Op technisch niveau ontmoeten de directies van beide parken elkaar eens per maand om de belangrijkste dossiers die grensoverschrijdend worden beheerd, te bespreken. Verder werken de personen die verantwoordelijk zijn voor elke activiteit met hun teams in gezamenlijk overleg aan de grensoverschrijdende projecten.

Op politiek niveau hebben de bestuurders van het grensoverschrijdende natuurpark van Hainaut twee gelegenheden om met elkaar te spreken en beslissingen te nemen:

Les journées transfrontalières des élus (de grensoverschrijdende dagen van de bestuurders): dit evenement is toegankelijk voor alle plaatselijke en regionale bestuurders en beoogt het samenbrengen van politieke vertegenwoordigers om uitwisselingen te bevorderen en een bepaald aspect van de grensoverschrijdende samenwerking te behandelen.

  • Le Bureau transfrontalier (het grensoverschrijdend bureau): dit is een overlegorgaan dat driemaal per jaar vergadert en beslist over de actuele dossiers van het regionale natuurpark van Hainaut. Deze instantie bestaat uit:
  • Le Bureau de la Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l’Escaut (het bureau van de beheercommissie van het regionaal natuurpark Plaines de l’Escaut): dit bureau is de besluitvormingsinstantie van het Waalse park. Het bestaat voornamelijk uit de bestuurders die afkomstig zijn uit de gemeentes van het Park en de provincie Henegouwen en uit vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties en de economische, ambachtelijke, toeristische en recreatiebranches.
  • Le Bureau du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel Scarpe-Escaut (het bureau van het gemengd syndicaat van het natuurpark Scarpe-Escaut): dit is de besluitvormingsinstantie van het Franse park, bestaande uit een gelijk aantal gekozenen uit de regionale raad van Nord-Pas de Calais, de algemene raad van het Noorderdepartement, de Etablissements Publics de Coopération Communale (instellingen voor intergemeentelijke samenwerking) en de gemeentes.
  • Le Bureau du Syndicat des communes intéressées (het bureau van het syndicaat van de betrokken gemeentes): dit bureau bestaat uit gekozenen uit de gemeentes. Dit is de voorstel- en overleginstantie van het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut.

 

 

 

 

Interactive maps