Boite à outils

Een gemeenschappelijke toekomst

De uitwisselingen tussen het Franse en Waalse park zijn de afgelopen jaren steeds intensiever geworden. Is het tijd geworden om een stap verder te gaan en de relatie officieel te maken? Zullen de parken in de toekomst misschien worden samengevoegd tot één park? Er is begonnen met onderzoek doen en nadenken om antwoorden op deze vragen te vinden.

In 2022 loopt het handvest van het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut af. In precies hetzelfde jaar loopt het toekomstige beheerplan voor het natuurpark Plaines d’Escaut af. Toeval? Nee, maar wel een belangrijk jaar voor het ingaan van een nieuwe fase: het samenvoegen van de twee parken.

De samenvoeging van de twee parken op het gebied van beheer en bestuur zou zeker voordelen met zich meebrengen: de vereenvoudiging van het besluitvormingsproces en de uitvoering van projecten, en een aanzienlijke besparing door het gemeenschappelijk maken van technische en financiële middelen. Toch wordt deze bijna utopische wens om de grens uit te wissen geconfronteerd met enorme obstakels, die overwonnen moeten worden met geavanceerde technische en juridische middelen. In Europa hebben namelijk weinig beschermde natuurgebieden de belangrijke mijlpaal van een grensoverschrijdende integratie bereikt.

Om een stap verder te gaan met dit proces, is eind 2011 dankzij het Europese programma Interreg IV Frankrijk-Wallonië het project ‘Richting een nieuw bestuur van het grensoverschrijdend natuurpark van Hainaut’ gestart. Dit project met een totaal budget van € 398.000 en een duur van twee en een half jaar richt zich op het bestuderen van de implementatie van een juridische structuur voor het grensoverschrijdende park en doet tegelijkertijd onderzoek naar een geschikte politieke en technische organisatie. Voor dit ambitieuze project is een groot aantal activiteiten gepland. Dit zijn de belangrijkste:

De publicatie van diverse informatiedocumenten over het grensoverschrijdend natuurpark van Hainaut, bestemd voor internationale verspreiding.

Aanvraag voor de certificering voor grensoverschrijdende samenwerking ‘Transboundary Parks’ opgericht door EUROPARC Federation.

Onderzoeken en analyseren van grensoverschrijdende samenwerkingen tussen natuurparken in Europa.

Deelname aan netwerken van beschermde grensoverschrijdende gebieden op Waals, Frans en Europees niveau om ervaringen en oplossingen te delen.

Analyse van de nationale en gemeentelijke juridische kaders om vast te stellen wat de meest geschikte grensoverschrijdende juridische structuur voor het park is.

Vaststellen van de verschillende toekomstscenario’s voor de structurering van het grensoverschrijdend natuurpark van Hainaut en onderscheiden van de sterke en zwakke punten, kansen en risico’s van elk scenario.

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactive maps