Boite à outils

Grensoverschrijdend werken: wat is het doel?

De natuur kent geen grenzen. Daarom moet natuurbeheer de bestuurlijke grenzen overschrijden om aan te sluiten bij de dynamiek van de natuur. De samenwerking tussen de twee parken blijkt heel nuttig om middelen bijeen te brengen, ideeën en ervaringen te delen en om de krachten te bundelen om de stem van het park daarbuiten sterker te laten horen. Na 20 jaar samenwerken is de lijst met gerealiseerde grensoverschrijdende projecten erg lang geworden!

Met of zonder Europese financiering, de grensoverschrijdende projecten sluiten op een natuurlijke manier aan bij alle werkgebieden van de beide natuurparken. Het bedenken van een logo en een gemeenschappelijke naam hoort bij de aanpak om erkenning voor het grensoverschrijdende natuurpark te verwerven, zowel onder de plaatselijke bevolking als bij bezoekers.

Op het gebied van toeristisch zijn er vele maatregelen getroffen om het ontdekken van het grensoverschrijdende natuurpark gemakkelijker te maken. Voor bezoekers zijn plattegronden met wandel- ruiter- en fietsroutes in het hele grensoverschrijdende grondgebied verkrijgbaar; langs de routes zijn bewegwijzeringsborden en panelen met informatie over grondgebied aanwezig; daarnaast zijn er themabrochures en -boekjes voor het grensoverschrijdende natuurpark ontwikkeld.

Het grensoverschrijdend natuurpark van Hainaut werkt bovendien hard om het natuurbeheer op één lijn te brengen. Een technisch en wetenschappelijk samenwerkingsverband geeft aanleiding tot veel natuuronderzoeken (flora en fauna). Er worden inspanningen verricht om de verschillende biodiversiteitskernen biologisch aan elkaar te verbinden. Verder worden er maatregelen genomen om een duurzame inrichting van de waterlopen te waarborgen, wat grensoverschrijdend overleg vereist.

Het behoud van het landschap is één van de doelen van beide parken. Daarvoor is een originele methode ontwikkeld, die een van de belangrijkste projecten van het grensoverschrijdende natuurpark van Hainaut is geworden: het Observatoire photographique transfrontalier des paysages (het grensoverschrijdend fotografisch observatorium van de landschappen). Met dit hulpmiddel kan de ontwikkeling van de diverse landschappen van het park worden geobserveerd dankzij de techniek van herfotografie over een langere periode. Het is ook een middel om stedelingen te mobiliseren, die hun bijdrage aan dit project voor ontdekking en analyse van landschappen kunnen leveren door een landschap te sponsoren.

Het grensoverschrijdend natuurpark van Hainaut zet zich in voor de toekomst van de landbouw in haar grondgebied en bedenkt activiteiten om lokale producten onder de aandacht te brengen en tegelijk milieuvriendelijk gedrag te bevorderen. In het kader van de bewustmaking van boeren en de lokale bevolking is een groot aantal initiatieven ontwikkeld: onder andere de publicatie van een boekje met de producten van het grensoverschrijdend park en de organisatie van de ‘Journées techniques autour de l’herbe’ (technische dagen rondom het gras) om boeren bewust te maken van de voordelen van weidebehoud.

Tenslotte hebben ook verscheidene andere activiteiten, zoals het beschermen van boomgaarden, het promoten van de sector voor energiewinning uit hout, het bijdragen aan culturele en kunstzinnige initiatieven op het grondgebied en het ontwikkelen van het educatieve aanbod een grensoverschrijdende dimensie.

Interactive maps