Boite à outils

De Pré des Nonnettes, een regionaal natuurreservaat in Marchiennes

 Aquarelle Pré des Nonnettes © Ph. Vanardois

De Pré des Nonnettes is een regionaal natuurreservaat. Dit natuurgebied is in handen van de gemeente Marchiennes, die tot het regionaal natuurpark behoort en een verdrag heeft gesloten met het gemengd syndicaat van het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut om het beheer van dit gebied aan het park over te dragen.

Triton crêté (Triturus cristatus) © José Godin

De Pré des Nonnettes heeft een bescheiden formaat: iets minder dan 20 hectare. Het ligt in het moerasgebied van Vivier in Marchiennes, een gebied van ongeveer 400 hectare met uiteenlopende biotopen: moerassen met vijvers, natte weiden, bos, populieren. De Pré des Nonnettes wordt door wetenschappers sinds lange tijd als een zeldzaam en bedreigd milieu beschouwd.

 Het uitzonderlijke karakter van de hier levende flora, gewervelde fauna (vooral vogels) en ongewervelde fauna  (weekdieren, libellen en andere insecten) heeft ertoe geleid dat het gebied is in 1988 op de lijst van Z.N.I.E.F.F. is gezet (natuurgebieden met een ecologisch belang voor flora en fauna ), in 1992 is aangesloten bij het Schéma régional de protection des milieux et des paysages  naturels (regionaal schema voor de bescherming van natuurlijke milieus en landschappen), in 1998 bij het Natura 2000-netwerk, is benoemd tot Réserve naturelle volontaire (vrijwillig natuurreservaat) en vervolgens tot Réserve naturelle régionale (regionaal natuurreservaat, 2008).

 Chevalier Guignette © V. Gaveriaux
 

 Het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut is benoemd tot beheerder van het gebied en zorgt voor de uitvoering van het beheerplan. Het park voert dus werkzaamheden uit voor het onderhouden en herstellen van de milieus, voor het volgen van de soorten en het coördineren van de relaties met verschillende gebruikers (jachtvereniging, natuurbeschermingsorganisaties, vertegenwoordigers van de gemeente). In dit gebied maait een boer elk jaar de kenmerkende weiden. Waar hij niet kan komen, verrichten de technici van het park de nodige werkzaamheden met aangepaste materialen.

De beheeractiviteiten die in het gebied zijn ontwikkeld, hebben als doel om de natuurlijke habitats in stand te houden om het behoud en de ontwikkeling van de aanwezige soorten te bevorderen.

Hottonie des Marais (Hottonia palustris)

En savoir + sur la biodiversité du Pré des Nonnettes

Interactive maps

Le saviez-vous?

infos