Boite à outils

De veenlanden van Vred, een regionaal natuurreservaat

In Vred, een gemeente die tot het regionaal natuurpark behoort, is een bijzonder veengebied te vinden. Het is een van de laatste drie actieve alkalische veengebieden in de Nord-Pas de Calais; dit betekent dat de vegetatie zich er blijft ontwikkelen. Dit gebied van iets meer dan 41 hectare, dat in bezit van de gemeente is, draagt het predicaat ‘regionaal natuurreservaat’. Door middel van een verdrag draagt de gemeente Vred het beheer van het veengebied over aan het gemengde syndicaat van het park. Technici voeren er onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit en bewaken de flora en fauna.

  

 

In Vred werd van de 13e eeuw tot het einde van de 18e eeuw turf gewonnen, die men gebruikte om zich te verwarmen. Met de komst van de steenkool werd deze activiteit vervangen door het maaien van gras en de teelt van groenten. Deze activiteiten werden bevorderd door het aanleggen van een groot ontwateringsnetwerk. Dit netwerk bestaat nog steeds (het hele reservaat is omlijnd door een groot aantal sloten, waarvan sommige nog water bevatten en andere (deels) droog zijn komen te staan). Er zijn twee vijvers in het reservaat te vinden: een jachtvijver en een tweede, meer zuidelijk gelegen vijver. Er wordt op waterwild gejaagd en af en toe gevist.

De diversiteit van het natuurlijke milieu (bossen, vijvers, rietlanden, veenmossen) en de vele vegetatie-eenheden (33 in totaal) herbergen een verbazingwekkende verscheidenheid aan leven (flora, ongewervelden, gewervelden en schimmels).

 Carex
 

 

 

De rijkdom is groot: 267 plantensoorten (waarvan 17 beschermd), meer dan 170 soorten paddenstoelen (waarvan 15 uniek zijn in de regio), 98 soorten spinachtigen en hooiwagens, 16 soorten libellen, 6 soorten amfibieën (waaronder de heikikker ofwel Rana arvalis), 98 vogelsoorten (waarvan bijna 60 broedvogels)…

Bekijk ze in de fotogalerij!

Interactive maps

Le saviez-vous?

Les tourbières ont été exploitées depuis longtemps par l’Homme pour leurs ressources et en particulier par les moines . Avant l’exploitation du charbon, la tourbe était un combustible très recherché, surtout pour le chauffage. Moins riche en carbone que le charbon, sa combustion délivrait pourtant peu de chaleur.