Boite à outils

De Vivier de Rodignies in Flines-les-Mortagne

Aquarelle du Vivier de Rodignies ©Ph. Vanardois

De Vivier de Rodignies in Flines-les-Mortagne, een gemeente die tot het regionaal natuurpark behoort, is een natuurgebied van 6479 dat in 2002 is gekocht door het gemengd syndicaat van het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut. De Vivier is een Zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF, natuurgebied met een ecologisch belang voor flora en fauna ) en een Zone de protection spéciale (ZPS, speciaal beschermd gebied).

De Vivier de Rodignies is een moerasgebied dat in het oosten en het zuiden wordt begrensd door de Calonne (een klein zijriviertje van de Jard die weer een zijrivier van de Schelde is) en wordt doorkruist door een groot aantal drainagegreppels, parallel en dicht bij elkaar, die afzonderlijke gebiedjes creëren. Het Canal de l’Escaut stroomt ongeveer 350 meter ten zuiden. Vlak in de buurt zijn twee bossen te vinden: het bos van Flines-les-Mortagne in het noorden en het bos van Raismes-St-Amand-Wallers in het zuiden. Bovendien is aan de westelijke grens van het gebied het Bois des Poteries te vinden.

  Grenouille verte
 Bruant jaune (Emberiza citrinella)

  

Het vochtige karakter van de Vivier de Rodignies is in de loop der eeuwen steeds veranderd. In de jaren ’40 kon men er zich met een bootje verplaatsen toen het gebied overstroomde.

De Vivier de Rodignies werd door middeleeuwse monniken afgewaterd en ingericht om vissen die via de Calonne stroomopwaarts door de Schelde trokken, in staat te stellen er kuit te schieten. Tegenwoordig dient het gebied niet meer als vivier (visvijver), met name vanwege de daling van het waterpeil van de Schelde, de natuurlijke uitbreiding van het wilgenbos en het opvullen van de greppels.

 

Het gebied is een uitgestrekt ecologisch geheel waar veel milieus te vinden zijn, zoals overstroombare natte weiden, graslanden op de grens tussen droge en vochtige zones, rietlanden, populierenbos, plassen en vijvers die worden afgewaterd door een zeer dicht netwerk van sloten in de vorm van een visgraat.

 

 

 

 

 Stella des marais (Stellarias palustris)
  Meer weten over de biodiversiteit van de Vivier de Rodignies
Interactive maps