Boite à outils

Het kwetsbare natuurgebied van l'Etang St Pierre

Ten zuiden van de plas van Chabaud-Latour ligt dit vochtige gebied, dat belangrijk is vanwege de habitats die er te vinden zijn: ondiep water, rietland en wilgenbos.

busard des roseaux

Het is in bezit van de Voies Navigables de France (de Franse waterwegen) en wordt voor een deel beheerd door het Noorderdepartement. Het gebied is in het openbaar rivierendomein aangewezen als opslagbekken 17 en 18. Vanwege de grote waarde op ornithologisch gebied en de aanwezigheid van vogelsoorten als de bruine kiekendief en de woudaap is de erfgoedfunctie van het gebied onlangs bevestigd.

 

 Vanwege de kwetsbaarheid van de milieus en de afwezigheid van geschikte toegangswegen is het gebied niet toegankelijk voor publiek.

Interactive maps