Boite à outils

Natuurgebied van Amaury

 

In de tijd van de kolenmijnen zijn grote hoeveelheden materiaal uit de ondergrond verwijderd, waardoor uitgestrekte ondergrondse ruimtes zijn ontstaan. In de loop der tijd worden deze ruimtes samengedrukt en ontstaan er verzakkingen.

 

De verzakkingen zetten zich voort en er verschijnt een waterplas die gekoloniseerd wordt door waterplanten.

 

 

Van het midden van de vijver naar buiten toe zijn waterplanten als Utricularia, bijvoorbeeld de kikkerbeet te herkennen. De rietlanden bestaan uit kruidachtige planten, zoals de lisdodde en de zegge. Dan volgt de bebossing, waar de wilg de meest voorkomende soort is.

 

 

Ontdek het Centre d'initiation à l'environnement d'Amaury

 

 centre d'éducation à l'environnement

lien sur la fiche d'obervation ornitho

 

Interactive maps